logo Helse Sør-Øst

Møte med pasient- og brukerombudet

Pasient- og brukerombud i Oslo og Akershus Anne-Lise Kristensen møtte tirsdag ledelsen i Helse Sør-Øst RHF. Kristensen orienterte om hovedtrekkene i den felles nasjonale årsmeldingen fra pasient- og brukerombudene og det var dialog om andre aktuelle saker.

Publisert 21.03.2017
En kvinne som snakker med en mann

- Dette er viktige møter for oss. Møtene med pasient- og brukerombud er, sammen med brukerutvalgene, en god kilde for pasienterfaringer og forslag til forbedring av helsetjenesten, sier administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF Cathrine M. Lofthus.

Møtet mellom ledelsen i Helse Sør-Øst RHF og representant fra pasient- og brukerombudene i regionen holdes hvert år i forbindelse med at årsmeldingen legges fram. Dette er ett av flere faste møtepunkter. Alle pasient- og brukerombud i regionen møter jevnlig representanter fra avdeling for medisin- og helsefag i Helse Sør-Øst RHF og et av ombudene møter også det regionale brukerutvalget. 

 
Les mer
Årsmelding fra pasient- og brukerombudene i Norge 2016