logo Helse Sør-Øst

Musikkterapi fremmer helse og gir glede

Musikk og andre aktiviteter er sterke virkemidler for å fremme helse og livskvalitet for pasienter. Forskning viser at musikkterapi styrker barn og unges evne til å tåle krise, reduserer angst og bidrar smertelindrende.

Publisert 22.12.2016

​Musikkterapi er et eget fagfelt som er i kraftig vekst både nasjonalt og internasjonalt. Siden 2012 har Barne- og Ungdomsklinikken (BUK) på Ahus jobbet for å integrere musikkterapi og aktiviteter i behandlingstilbudet på klinikken. Målet er å tilby aktiviteter som bidrar til et helsefremmende miljø for barn og ungdom.

Les hele saken på Akershus univeristetssykehus sine nettsider.