logo Helse Sør-Øst

Ny felles praksis for logistikk i alle helseregionene

Helseregionene har i lengre tid hatt et ønske om å etablere en mer lik praksis for logistikken knyttet til avtaler, og har nå kommet frem til felles logistikkbetingelser.

Publisert 27.10.2023
Grafisk brukergrensesnitt, diagram

- Vi mener lik praksis vil bidra til en større forutsigbarhet for leverandørene, økt likebehandling og forenkling av anskaffelsesprosessen, avtaleforvaltning og drift, sier Marianne Mengkrogen i Helse Sør-Øst RHF som har ledet arbeidet på vegne av helseregionene

Alle de logistikkansvarlige i helseregionene er nå enige om at dette blir et godt grunnlag i dialog med leverandørene. 

Felles logistikkbetingelser skal gjelde for varer innenfor både medisinske og ikke-medisinske områder, disse er planlagt å gjelde fra 1. februar 2024.

Se mer på nettsiden til Sykehusinnkjøp