logo Helse Sør-Øst

Ny læringsportal for medarbeidere i Helse Sør-Øst

23. oktober fikk alle medarbeidere i Helse Sør-Øst tilgang til ny læringsportal. Portalen er et viktig ledd i satsingen på kompetanseutvikling for ansatte.

Publisert 25.10.2023
En gruppe personer som arbeider på en datamaskin
Den nye læringsportalen er et viktig ledd i satsingen på kompetanseutvikling for medarbeidere i Helse Sør-Øst.

– Den nye portalen gir nye læringsmuligheter og gir oss, praktisk talt, alle kurs rett i lomma. Via en app på mobilen er det nå mulig å enkelt melde seg på kurs og gjennomføre dem når og hvor man vil, sier Bård Hammerstad fra fag- og kompetanseavdelingen ved Sykehuset Østfold. Han har vært med i arbeidet med å få på plass den nye portalen. 

Livslang læring og kompetanseutvikling

­– Systematisk arbeid med kompetanseutvikling er svært viktig for å beholde og rekruttere personell til våre sykehus. Den nye læringsportalen er et eksempel på en lett tilgjengelig digital løsning for utdanning og kompetanse, sier Terje Rootwelt, administrerende direktør i Helse Sør-Øst.

– Vi må være i stand til å håndtere så vel endringer i driftsformer som i behandlingsmetoder og imøtekomme nye forventinger fra brukerne. Slik legger vi et godt grunnlag også for å styrke pasienters og pårørendes helsekompetanse og involvering, sier han.    

Regionalt senter

I tillegg til ny læringsportal er det også etablert et regionalt senter for digital læring og kompetanseutvikling på Akershus universitetssykehus. Senteret skal sikre koordinering og bedre utnyttelse av opplæringsressurser i regionen.

– Vi har som mål å samarbeide langt mer på tvers av helseforetakene for å utvikle og dele kurs og kompetanse både i regionen og med primærhelsetjeneste, kommuner og utdanningsinstitusjoner. Slik skal vi sikre at teknologien brukes på en måte som fremmer både effektiv tidsbruk og pasientsikkerhet, sier Svein Tore Valsø, direktør for personal og kompetanseutvikling i Helse Sør-Øst.

En hånd som holder en telefon foran en dataskjerm
Med den nye læringsportalen kommer også en app som gjør det mulig å enkelt melde seg på kurs og gjennomføre dem når og hvor man vil.

Lettere å delta og dele

All historikk fra den gamle læringsportalen er overført til den nye. Den store forskjellen for ansatte er at løsningen er langt mer fleksibel med en app for privat telefon eller nettbrett der man logger seg på med Bank ID.  Via Min side får man full oversikt over egne aktiviteter, og det blir også langt enklere å dele kurs med kolleger på andre helseforetak.

– Opplæring som metode er i stadig endring, og den nye læringsportalen vil i stor grad være rigget for dette. Det arbeides nå med en ekstern kurskatalog der vi kan dele de digitale kursene vi utvikler med pasienter, pårørende og kommuner på en trygg måte. Ingen brukere vil kunne spores tilbake til et kurs, sier Hammerstad. 

Hammerstad legger til at for de som jobber med kursadministrasjon på helseforetakene vil den nye portalen gi mange nye muligheter for kursutvikling, selv om den nok vil kreve litt tid å bli kjent med.

Portalen er skybasert og legger også til rette for hyppige oppgraderinger og mer stabil, sikker og fremtidsrettet forvaltning.

For mer informasjon om den nye læringsportalen, ta kontakt med lokal administrator for læringsportalen ved ditt helseforetak.  

Les mer om prosjektet

Slik laster du ned appen