logo Helse Sør-Øst

Ny nasjonal undersøkelse skal forbedre sykehusene

Hvordan er arbeidsmiljøet på jobben din? Er det greit å si fra om kritikkverdige forhold? Er du fornøyd med sjefens innsats? Snart får alle medarbeidere mulighet til å svare på denne type spørsmål. Svarene skal brukes til å gjøre spesialisthelsetjenesten enda bedre.

Publisert 05.10.2017
Gro Sævil Haldorsen og Christer Mortensen

​Den årlige medarbeiderundersøkelsen og pasientsikkerhetskulturundersøkelsen i Helse Sør-Øst utgår til fordel for en helt ny undersøkelse som har fått navnet ForBedring. Den nye årlige undersøkelsen skal kartlegge arbeidsmiljø, pasientsikkerhet og HMS (helse, miljø, sikkerhet).

- Vi vet at arbeidsmiljø, pasientsikkerhet og HMS henger sammen og påvirker hverandre. Den nye undersøkelsen skal hjelpe oss til å se disse tre områdene samlet, sier Christer Mortensen, spesialrådgiver i Helse Sør-Øst RHF.
ForBedring er et resultat av et nasjonalt samarbeid mellom helseregionene, helseforetakene og pasientsikkerhetsprogrammet, samt Helsedirektoratet og Helse- og omsorgsdepartementet. Arbeidet med å utvikle undersøkelsen har pågått siden desember 2015. Undersøkelsen ble i fjor testet ut på flere enheter ved Sykehuset Telemark, Oslo universitetssykehus, St Olavs Hospital og Helse Førde. De administrerende direktørene i de fire regionale helseforetakene besluttet i august 2017 at undersøkelsen ForBedring skulle gjennomføres i de fire regionene.

I februar 2018 sendes ForBedring ut til 120 000 medarbeidere i alle helseforetak og institusjoner som driftes eller har avtale med en helseregion eller helseforetak. Spørsmålene i undersøkelsen er delt inn i temaene engasjement, samarbeidsklima, arbeidsforhold, sikkerhetsklima, lederatferd, fysisk miljø og oppfølging.
Og oppfølgingen av undersøkelsen; den er helt sentral for å få til forbedring.

-Undersøkelsen er laget for å avdekke utfordringer, føre til lokalt forbedringsarbeid og bidra til at sykehusene utvikler seg i riktig retning, til beste for både pasienter og ansatte, sier Gro Sævil Haldorsen, leder for pasientsikkerhetsprogrammet og spesialrådgiver i Helse Sør-Øst RHF.

Helseforetakene skal eie sine egne lokale rapporter fra kartleggingen. De har ansvar for å organisere arbeidet lokalt og skal sørge for god involvering av vernetjeneste og tillitsvalgte. De er også ansvarlig for å følge opp resultatene med konkret forbedringsarbeid, og at HF programledere, HR- og HMS ansatte samarbeider både i planlegging og oppfølging. Helseregionene som har ansvar for gjennomføringen av undersøkelsen. De har også ansvar for å forvalte undersøkelsen og sørge for godt samarbeid mellom de ulike fagområdene som er involvert.