logo Helse Sør-Øst

Ny styreleder i Sykehuspartner HF

- Styret i Helse Sør-Øst RHF ga i foretaksmøte 15. september 2016 Sykehuspartner HF i oppgave å forvalte avtalen med den eksterne leverandøren som skal drifte IKT-infrastrukturen i foretaksgruppen. Det har nå blitt reist betydelig tvil om dette har blitt håndtert på en god måte. Styret i Helse Sør-Øst RHF er i dag blitt orientert om at Thomas Bagley trekker seg som styreleder i Sykehuspartner HF og det tar vi til etterretning, sier styreleder i Helse Sør-Øst RHF, Ann-Kristin Olsen.

Publisert 05.05.2017

Det vil umiddelbart bli igangsatt et arbeid for å få på plass en ny styreleder i Sykehuspartner HF. Inntil videre vil nestleder Bjørn Erikstein fungere som styreleder i foretaket.

-Foreløpig protokoll ekstraordinært styremøte 5. mai 2017