logo Helse Sør-Øst

Ny styreleder ved Oslo universitetssykehus HF

Gunnar Bovim er i dag oppnevnt som ny styreleder for Oslo universitetssykehus.

Publisert 17.11.2016

- Med Bovim på plass har Oslo universitetssykehus fått en styreleder med bred faglig bakgrunn og lang ledererfaring. Jeg er svært glad for at vi har fått på plass Gunnar Bovim til dette viktige styreledervervet, sier styreleder Ann-Kristin Olsen i Helse Sør-Øst RHF.

Gunnar Bovim overtar etter Stener Kvinnsland. Gunnar Bovim er i dag rektor ved NTNU og har tidligere vært leder for blant annet St. Olavs hospital, Universitetssykehuset i Trondheim  og Helse Midt-Norge RHF. Bovim er lege og spesialist i nevrologi, samt professor i nevrologi.

Bovim tiltrer som styreleder etter foretaksmøte fredag 18.november og er oppnevnt fram til februar 2018.

-Styrene i helseforetakene har en viktig rolle i aktivt å bidra til best mulig og fremtidsrettet spesialisthelsetjenestetilbud innenfor tildelte rammer. Ved oppnevning av medlemmer til styrene legger vi vekt på at styrene samlet sett har tilstrekkelig kompetanse og bredde til å ivareta dette, sier Ann-Kristin Olsen.

Se også sak på NTNUs nettside.