logo Helse Sør-Øst

Nye avtaler arbeidsrettet rehabilitering

Helse Sør-Øst RHF har nå inngått nye avtaler på arbeidsrettet rehabilitering med åtte private rehabiliteringsinstitusjoner etter omleggingen av ordningen Raskere tilbake.Avtalen er gjeldende fra og med 9.mars 2018.

Publisert 19.03.2018
Sist oppdatert 04.04.2018

Behandlingstilbudet som det er gjort avtaler på er tjenester til personer som har rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten og som med sikte på videre yrkesaktivitet vurderes å komme raskere tilbake i arbeid som følge av den behandlingen som gis.

Formålet med behandlingen er å bidra til mestring av helsetilstanden og styrke pasientens arbeidsevne. Tilbudet skal spesielt være innrettet mot å øke pasientens mulighet for arbeidslivsdeltagelse og mestring av arbeidslivets krav. Med arbeidslivsdeltagelse forstås også deltagelse i skole og utdanning.

 

Alle pasienter som henvises til tilbudet skal rettighetsvurderes ved Regional koordinerende enhet ved Sunnaas sykehus HF.

 

Følgende private rehabiliteringsinstitusjoner har fått avtale:

  • Sørlandets rehabiliteringssenter Eiken AS - Døgn og ambulant
  • Unicare Bakke AS - Døgn, dag og ambulant
  • Stiftelsen CatoSenteret - Døgn, dag og ambulant
  • Idrettens Helsesenter AS - Dag og ambulant
  • Vikersund Kurbad AS - Døgn, dag og ambulant
  • Rehabiliteringssenteret AiR AS - Døgn
  • Stiftelsen Hernes Institutt - Døgn
  • Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter AS - Døgn, dag og ambulant