logo Helse Sør-Øst

Nye forsyninger av smittevernutstyr uke 21

Det kommer stadig store forsendelser med smittevernutstyr til Norge, det meste er allerede distribuert til ulike deler av helsetjenesten.

Publisert 20.05.2020
Sist oppdatert 21.04.2022

Alle forsendelser gjennomgår kvalitetskontroll, både av erfarne fagfolk i Helse Sør-Øst og gjennom testing ved Forsvarets forskningsinstitutt. Det er viktig for både helsepersonell og pasienter at smittevernutstyret er trygt og holder de standarder som er satt.

Nasjonalt lager

Denne uken er følgende godkjent for distribusjon fra nasjonalt lager:

 • Munnbind: 1,6 millioner  
 • Smittevernfrakker/drakter: 563.000  
 • Åndedrettsvern: 129.000
 • Hansker: 1,5 millioner
 • Øyebeskyttelse: 302.000  
 • Operasjonsluer/hetter: 224.000  

I tillegg til det som distribueres til kommunene og sykehusene, settes det av om lag ti prosent av utstyret til et bufferlager.

Volum av smittevernutstyr

Så langt er følgende smittevernutstyr ankommet nasjonal felleslager og godkjent for distribusjon:

 • Munnbind: ca 28,6 millioner
 • Smittevernfrakker/drakter: ca 2,2 millioner
 • Åndedrettsvern: ca 1,13 million
 • Hansker: ca 21,5 millioner par
 •  Øyebeskyttelse: ca 1,3 millillion
 • Operasjonsluer/hetter: ca 624.000

Dette omfatter både norsk og utenlandsk produksjon av utstyr.

Bruk utstyret riktig!

Det er viktig at smittevernutstyr brukes i henhold til retningslinjer fra Folkehelseinstituttet- se; råd til helsepersonell om hvordan man reduserer behovet for smittevernutstyr. Rådene gjelder både kommune- og spesialisthelsetjenesten.