logo Helse Sør-Øst

Nye styrer i helseforetakene i Helse Sør-Øst

Styret i Helse Sør-Øst har valgt nye eieroppnevnte styremedlemmer til styrene i helseforetakene i regionen. Disse blir formelt oppnevnt i foretaksmøter 15. februar.

Publisert 09.02.2024
Styreklubbe

Styrene i helseforetakene er de øverste ansvarlige organene i foretakene. De skal bidra til for at helseforetakene gir gode og likeverdige helsetjenester til befolkningen.

- Flere styremedlemmer er oppnevnt for en ny periode, og noen i nye verv. Det er viktig at styresammensetningen både ivaretar hensyn til kontinuitet og behov for å supplere styrene med ny og bred kompetanse, sier styreleder i Helse Sør-Øst RHF, Svein Gjedrem. – I dag vil jeg spesielt rette en stor takk til de styremedlemmene som går av. De har gjort en viktig innsats i en krevende tid for sykehusene.

- Så ser jeg frem til et godt samarbeid med sykehusene, Sykehuspartner og Sykehusapotekene. Vi skal bidra til bærekraftige og gode helsetjenester. Og skal vi få løst oppgavene, må vi samarbeide godt på tvers i regionen, sier Gjedrem.

Styret i Helse Sør-Øst RHF vil snarlig supplere styret i Sunnaas sykehus HF og styret i Sykehuspartner HF

Funksjonstid fra 15. februar

Styrene i de fleste helseforetakene har elleve medlemmer hver. Syv er eieroppnevnte, fire er valgt av og blant de ansatte.

Ved Sunnaas Sykehus HF og Sykehusapotekene HF er det åtte medlemmer. Fem er eieroppnevnte og tre representanter er valgt av og blant de ansatte.

Funksjonstid for de nye styrene er fra 15. februar 2024 til februar 2026.

For oversikt over ansattevalgte styremedlemmer, se helseforetakenes nettsider.

Følgende oppnevnes som eieroppnevnte styremedlemmer i styrene for helseforetakene i Helse Sør-Øst:

Styret i Akershus universitetssykehus HF

Styreleder Anne Sissel Faugstad (Ny som styreleder)

Nestleder Andreas Norvik (Ny som nestleder)

Styremedlem Trine Myrvold Wikstrøm (Ny)

Styremedlem Kjetil Karlsen

Styremedlem Sylvi Graham

Styremedlem Svein Harald Øygard

Styremedlem Solveig Kristensen (Ny)

 

Styret i Oslo universitetssykehus HF

Styreleder Gunnar Bovim

Nestleder Sigrun Vågeng (Ny som nestleder)

Styremedlem Tore Eriksen

Styremedlem Svein Lyngroth (Ny)

Styremedlem Morten Thorkildsen

Styremedlem Hanne Flinstad Harbo (Ny)

Styremedlem Else-Marie Løberg

 

Styret i Sunnaas sykehus HF

Styreleder LEDIG

Nestleder Eva Bjørstad

Styremedlem Bernadette Kumar (Ny)

Styremedlem Anders Debes (Ny)

Styremedlem Carl C. Thodesen (Ny)

 

Styret i Sykehusapotekene HF

Styreleder Anne Karlsen (Ny som styreleder)

Nestleder Ellen Henriette Pettersen (Ny som nestleder)

Styremedlem Henrik Schultz

Styremedlem Ulf Sigurdsen (Ny)

Styremedlem Kathrin Bjerknes (Ny)

 

Styret i Sykehuset i Vestfold HF

Styreleder Per Christian Voss

Nestleder Charlotte Haug (Ny som nestleder)

Styremedlem Hans August Hansen

Styremedlem Anne Biering

Styremedlem Frode Hestnes (Ny)

Styremedlem Trine Vingsnes (Ny)

Styremedlem Ole Johan Bakke (Ny)

 

Styret i Sykehuset Innlandet HF

Styreleder Eli Giske (Ny)

Nestleder Halfdan Aas

Styremedlem Peggy Sandbekken (Ny)

Styremedlem Ivar Gladhaug

Styremedlem Bjarne Eiolf Holø

Styremedlem Irene Dahl Andersen

Styremedlem Ragnhild Aalstad

 

Styret i Sykehuset Telemark HF

Styreleder Anne Biering

Nestleder Kine Jordbakke

Styremedlem Frode Myrvold (Ny)

Styremedlem Per Christian Voss

Styremedlem Kathan Al-azawy (Ny)

Styremedlem Trygve Nilssen

Styremedlem Marjan Farahmand

 

Styret i Sykehuset Østfold HF

Styreleder Morten Reymert (Ny)

Nestleder Petter Brelin

Styremedlem Carl-Morten Gjeldnes

Styremedlem Gro Jære

Styremedlem Marta Færevaag Hjelle (Ny)

Styremedlem Børge Tvedt

Styremedlem Alice Reigstad (Ny)

 

Styret i Sykehuspartner HF

Styreleder Terje Rootwelt (Ny)

Nestleder Nina Mevold

Styremedlem Eivind Gjemdal

Styremedlem Bjørn Atle Bjørnbeth

Styremedlem Lisbeth Sommervoll (Ny)

Styremedlem Ingeborg Øfsthus

Styremedlem LEDIG

 

Styret i Sørlandet sykehus HF

Styreleder Herlof Nilssen (Ny)

Nestleder Einar Hysing (Ny som nestleder)

Styremedlem Sunniva Withaker

Styremedlem Elisabeth Austad Asser (Ny)

Styremedlem Elisabeth Farbu

Styremedlem Finn Aasmund Hobbesland

Styremedlem Bente Haugland

 

Styret i Vestre Viken HF

Styreleder Siri Hatlen

Nestleder Hans Tore Frydnes

Styremedlem Robert Bjerknes

Styremedlem Kari Fjelldal

Styremedlem Kristin Vinje (Ny)

Styremedlem Hans Kristian Glesne

Styremedlem Hege Mørk (Ny)