logo Helse Sør-Øst

Nytt brukerutvalg

Aina Nybakke, som representerer Mental Helse, fortsetter som leder av brukerutvalget i Helse Sør-Øst RHF i en ny periode frem til 31. desember 2025. Nestleder i samme periode vil fortsatt være Odvar Jacobsen fra Norges handikapforbund, SAFO. Nytt brukervalg består fra 1. januar av til sammen 12 medlemmer. Tre er nye representanter.

Publisert 21.12.2023
Sist oppdatert 22.12.2023
Foto av Aina Nybakke leder av brukerutvalget
Aina Nybakke fra Mental Helse fortsetter som leder av brukerutvalget i Helse Sør-Øst RHF

Helse Sør-Øst RHF har siden etableringen i 2007 hatt aktive brukerutvalg som gjennom samarbeid og medvirkning har bidratt til å prege utviklingen av helsetjenesten i regionen. Denne uken oppnevnte styret i Helse Sør-Øst RHF er nytt utvalg for perioden 1. januar 2024 til 31. desember 2025.

- Et bredt sammensatt og velfungerende brukerutvalg er av stor betydning for å sikre brukernes medvirkning i planlegging og drift av virksomheten og i utviklingen av helsetjenesten og foretaksgruppen, sier styreleder Svein Gjedrem.

Det nye brukerutvalget gjenspeiler godt bredden i Helse Sør-Øst RHF. Det vil ha medlemmer fra organisasjoner innen somatikk, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling.

Forslaget til nytt brukerutvalg dekker alle sykehusområder i helseregionen. Flere av kandidatene har erfaring som pårørende og med funksjonshemmede eller syke barn. Både eldres og yngres behov for representasjon er ivaretatt, og en av kandidatene har flerkulturell bakgrunn. Det nye brukerutvalget vil bestå av seks kvinner og seks menn.

Følgende pasientorganisasjoner har gitt forslag til kandidater: FFO, Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon, SAFO Sør-Øst, Kreftforeningen og Pensjonistforbundet. Tre av medlemmene i eksisterende brukerutvalg har ikke vært aktuelle for gjenvalg, med bakgrunn i bestemmelsen om maksimums funksjonstid på seks år. Samtlige av de ni øvrige medlemmene ønsket gjenvalg.

Se styresaken her

Saksliste til styremøtet

Foreløpig protokoll