logo Helse Sør-Øst

Nytt sykehus i Drammen

Statusoppdatering og nye dronebilder av nytt sykehus i Drammen

Ferske dronebilder viser et sykehus som tar mer og mer form. Snart er alle deler av sykehuset ferdig bygget, samtidig er det høy aktivitet på innsiden.

Publisert 03.07.2023
Dronebilde av bygning under arbeid nært skjøen
Dronebilde fra juni 2023 viser en bygningsmasse som snart er komplett.

Byggingen av nytt sykehus startet med sentralbygget som inneholder behandlingsbygg, sengebygg og to poliklinikkbygg. I ettertid har også servicebygget kommet på plass, og til slutt startet arbeidene med adkomstbygget og tre psykiatribygg på slutten av 2022. 

Nå er det om lag 850 folk innom byggeplass hver dag, fra høsten er antallet forventet å nå en topp på rundt 1100 folk i september. Et halvt år inn i 2023 er de siste byggene ferdig reist og i løpet av året vil nytt sykehus være tett.

dronebilde av flere bygg, med forklaring på hvilke bygg som er hva


Poliklinikkbyggene nærmer seg ferdig på innsiden 

Poliklinikkbyggene ble først startet på og er den delen av nytt sykehus som nå er mest ferdig. I slutten av juni fikk avdelingssjef og overlege Håkon Pharo Skaug og ledende sykepleier Ingvild Horn Husmo se sin fremtidige arbeidsplass i avdeling for øre-nese hals i nytt sykehus. De var fornøyde med det de så og synes det var spennende å se hvor langt det har kommet i byggingen.

En gruppe mennesker iført sikkerhetsvester og stående i et rom
Fra venstre: Ingvild Horn Husmo, Håkon Pharo Skaug og prosjektdirektør Arnstein Hodne.
Et rom med vindu og utsikt over vannet
Her er et av undersøkelserommene i Øre-, nese, hals-avdelingen, med utsikt rett mot Drammensfjorden.

Resten av bygget er snart komplett 

Sengebygget, som er i de øverste etasjene av sykehuset, har nådd sin fulle form og høyde. Nå gjenstår bare fasade, samtidig er arbeidene på innsiden allerede i gang. 

dronebilde viser bygg under etablering

Adkomstbygget, i midten av bildet under, blir sykehusets hovedinngang i fremtiden. Arbeider med betong- og stålkonstruksjoner er ferdig og nå arbeides det med tetting av fasader. Til venstre for adkomstbygget ligger de tre psykiatribyggene som også er under arbeid.

dronebilde av bygg under etablering

Montering, testing og innkjøring av alt teknisk knyttet til sykehusdrift vil starte om ca. ett år, i midten av 2024. Når dette funger som det skal, vil flytting av virksomheten fra det gamle til det nye sykehuset starte, etter planen rundt påsken 2025. Flyttingen vil skje i tre etapper og sykehuset skal ha full drift fra oktober 2025.

 

Flere bilder