logo Helse Sør-Øst

Øker antall rusbehandlingsplasser på Sørlandet

Helse Sør-Øst RHF har inngått en avtale med Blå Kors Loland om 30 nye behandlingsplasser innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB).

Publisert 02.08.2023
Portrettbilde av Ulrich Spreng
Ulrich Spreng, direktør for medisin og helsefag i Helse Sør-Øst RHF

- En økning i antall behandlingsplasser på Sørlandet er et viktig ledd i å øke kapasiteten innen tverrfaglig rusbehandling etter bortfallet av godkjenningsordningen i fritt behandlingsvalg, sier Ulrich Spreng, direktør for medisin og helsefag i Helse Sør-Øst RHF.

I forbindelse med at godkjenningsordningen fritt behandlingsvalg (FBV) ble avviklet med virkning fra 1. januar i år har Helse Sør-Øst RHF igangsatt flere tiltak for å ivareta pasientene på en god måte.
Ett av disse tiltakene var å lyse ut en anbudskonkurranse for 30 døgnplasser i Sørlandet sykehusområde i vår.

Helse Sør-Øst RHF har flere avtaler med Blå Kors innen rusbehandling andre steder i regionen, blant annet i Oslo og i Innlandet.