logo Helse Sør-Øst

Delirium kan forbindes med økt risiko for demens

Forskning viser at det å gjennomgå delirium er assosiert med økt risiko til kognitiv svekkelse etterpå. Det viser en studie som Sykehuset Telemark har vært en del av.

Publisert 01.11.2023
En mann og kvinne som poserer for et bilde
Marit Nåvik, prosjektleder Alderspsykiatrisk forskningsnettverk Telemark og Vestfold og Maria Krogseth, overlege og forsker.

Studien, gjennomført av Oslo Delirium Research Group ved Oslo universitetssykehus, ble nylig publisert i det anerkjente vitenskapelige tidsskriftet "The Lancet Healthy Longevity". Den er finansiert av Helse Sør-Øst, Alderspsykiatrisk forskningsnettverk Telemark og Vestfold, samt Nasjonalt senter for Aldring og Helse.  

Et utvalg på 210 personer som var 65 år eller eldre,  bosatt i Sandefjord kommune ble inkludert i studien fra mai 2015 til juli 2016, og deretter fulgt opp i to år- Felles for samtlige var at de mottok offentlig hjemmesykepleie ukentlig eller oftere. 

Les mer på nettsiden til sykehuset Telemark