logo Helse Sør-Øst

OUS lager utviklingsplan fram mot 2035

Nå produseres Oslo universitetssykehus HF – Utviklingsplan 2035. Planen skrives på oppdrag fra Helse Sør-Øst RHF. Men hva er en utviklingsplan, og hvorfor trenger vi den?

Publisert 22.08.2017

​– En utviklingsplan er en plan for hvordan helseforetaket vil utvikle virksomheten for å møte framtidige behov for helsetjenester. Dette er en samlet plan som skal sørge for at underliggende planer støtter opp om et overordnet felles mål, forklarer Kjell Magne Tveit, Fagdirektør medisin, stab FPS (fag, pasientsikkerhet og samhandling) ved Oslo universitetssykehus. 

Les hele saken på Oslo universitetssykehus' nettsider.