logo Helse Sør-Øst

Overføring av ansvaret for spesialisthelsetjenesten for innbyggerne i Vestby

På bakgrunn av vedtak i styret for Sykehuset Østfold og etter møte med de to administrerende direktørene ved Sykehuset Østfold og Akershus universitetssykehus har Helse Sør-Øst RHF besluttet å vente med å overføre ansvaret for akuttpasienter innen somatikk.

Publisert 13.04.2018

Fram til 3. september 2018 vil somatiske pasienter fra Vestby som trenger innleggelse som øyeblikkelig hjelp få tilbudet ivaretatt ved Akershus universitetssykehus. Dette gjelder innen indremedisin, kirurgi og ortopedi.

Resten av overføringen gjennomføres som planlagt fra 2. mai 2018.

-        Jeg hadde torsdag 12. april et oppfølgingsmøte med de to administrerende direktørene i Akershus universitetssykehus og Sykehuset Østfold. På bakgrunn av styrevedtaket i Sykehuset Østfold og gjennomgangen i møtet er det nå lagt en ny plan for overføring av spesialisthelsetjenesteansvaret for Vestby kommune. Sykehuset Østfold har hatt utfordringer med korridorpasienter og har hatt et særlig press på kapasiteten ved akuttmottaket. Avlastningen fra Akershus universitetssykehus i perioden fram til september gjør at tiltakene som er satt i verk får bedre tid til å virke, sier administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF Cathrine M. Lofthus.

Helse Sør-Øst RHF har i dag 13.4 formidlet beslutningen i brev til Akershus universitetssykehus og Sykehuset Østfold. Les brevet her.