logo Helse Sør-Øst

Pasientens helsetjeneste på nett

Da de offentlige sykehusene i Norge skulle lage nye nettsider, lyttet vi til den aller viktigste stemmen: pasientens. Det pasientene sa, bestemte hvordan nettsidene skulle bli.

Publisert 09.01.2017

​Hvordan er det egentlig å være syk? Hva slags informasjon trenger du da? For å lage nye nettsider, måtte vi ha svar på disse spørsmålene. Prosjektet «Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten» intervjuet 150 pasienter, pårørende og helsepersonell i 18 fokusgrupper ni steder rundt om i landet. Alle sykehusene hadde også en spørreundersøkelse på sine nettsider hvor brukerne skulle si hva de lurte aller mest på.

Christin Nyland (bildet), leder av nasjonalt redaksjonsråd for felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten, oppsummerer det vi fant: - Folk som blir syke, må orientere seg i en helt ny hverdag. Alle spørsmål dukker opp samtidig; hva feiler det meg, hvor skal jeg, hva skjer og når skjer det? Vi har samlet all relevant informasjon knyttet til sykdommen og mener dette gjør det enklere for pasienter og pårørende å finne fram.

En kvinne med briller


En unison tilbakemelding fra folk vi var i kontakt med, var at de ønsket informasjon om det som skjer før, under og etter behandling. De ville også finne oversiktlig og lettfattelig informasjon om diagnose, prognoser og behandling, med mulighet til å fordype seg i mer utfyllende informasjon. De sa at de har behov for helhetlig, relevant informasjon om pasientløpet og oversikter over hvor man kan få behandling for hva. Informasjon om kvalitet, ventetider og henvisningsrutiner ved det enkelte behandlingssted sto også på ønskelista i tillegg til praktisk informasjon om sykehuset.

Tilbakemeldingene fra brukerne av sykehustjenestene viser at internett er en del av sykehuset, en del av pasientreisen og en del av behandlingen. Under utviklingen av felles nettløsning har vi latt brukerne ha en hånd på rattet: De har fått teste løsningen og gi tilbakemeldinger på om vi er på rett veg. Slik vil det fortsatt være når nettløsningen skal videreutvikles. Vi håper og tror at dette er et langt og viktig og riktig skritt på vegen mot pasientens helsetjeneste. Sjekk nettsidene til ditt sykehus dersom du eller noen av dine nærmeste blir syke!

Nettsidene er under utvikling, og vi jobber stadig med å gjøre dem bedre!

Har du tilbakemeldinger om nettsidene? Send gjerne en e-post til webredaktøren!