logo Helse Sør-Øst

Pasienter med kroniske smerter får tilbud om videre oppfølging

To anestesiologer ved Smerte Medisinsk Institutt har avsluttet sin avtalepraksis i Helse Sør-Øst. Pasientene har fått tilbud om videre oppfølging ved avdeling for smertebehandling ved Oslo universitetssykehus.

Publisert 01.09.2023
Portrettbilde av Ulrich Spreng
– Det er naturlig å gjennomgå det samlede behandlingstilbudet innen smertemedisin, sier fagdirektør Ulrich Spreng.

– Når tilbud faller bort, er det viktig for oss å ta vare på pasientene, sier fagdirektør i Helse Sør-Øst RHF, Ulrich Spreng. Han forteller at det er inngått avtale med Oslo universitetssykehus om å ta imot alle pasienter fra Helse Sør-Øst som var i aktiv behandling ved Smerte Medisinsk Institutt. 
– Dersom pasientene ønsker det, vil de få en vurdering og eventuelt videre behandling, sier Spreng.

I Helse Sør-Øst har det vært 7,4 årsverk for avtalehjemler i anestesiologi, og de fleste har hatt praksisen sin i Oslo. 
– Flere av disse har avsluttet praksisen sin de siste årene, og det er derfor naturlig å gjennomgå det samlede behandlingstilbudet innen smertemedisin, sier Spreng. I dette arbeidet vil Helse Sør-Øst RHF legge vekt på nasjonale føringer. Helsedirektoratet har blant annet påpekt behovet for tverrfaglighet når spesialisthelsetjenesten skal utrede og behandle pasienter med kroniske smerter.

Når tilbud faller bort, er det viktig for oss å ta vare på pasientene
Ulrich Spreng, fagdirektør i Helse Sør-Øst RHF


I Helse Sør-Øst har alle helseforetakene egne smertepoliklinikker med tilbud om utredning og behandling. Eventuell utprøvende behandling skal følges opp med kliniske studier.

Avdeling for smertebehandling ved Oslo universitetssykehus har både et lokalt og et regionalt ansvar. Avdelingen benytter en rekke behandlingsformer som inkluderer gruppebehandling, medikamentbehandling, kognitiv behandling, fysioterapi, ryggmargstimulering, radiofrekvensbehandling med mer. 

Behandling av kroniske smerter

  • Pasienter med langvarig smerter skal i hovedsak håndteres og behandles hos fastlege og i kommunehelsetjenesten for øvrig

  • De fleste pasientene med smerteproblemer som henvises til spesialisthelsetjenesten, bør utredes og behandles av organ- eller sykdomsspesifikke enheter. 

  • Tverrfaglige smerteklinikker skal utrede og starte behandling av pasienter med langvarige smerteproblemer som ikke kan håndteres tilfredsstillende i kommunehelsetjenesten eller i den øvrige spesialisthelsetjenesten.

(Kilde: Helsedirektoratet)