logo Helse Sør-Øst

Prestisjefylt EU-støtte til yngre forsker

Det europeiske forskningsrådet ERC har for 2017 tildelt forsker Kyrre Eeg Emblem ved Oslo universitetssykehus det prestisjefulle ‘Starting Grant’ for hans prosjekt ‘ImPRESS’.  I konkurranse med over 3000 søkere fra hele verden ble prosjektet funnet støtteverdig, hvilket betyr at Emblem over de neste 5 årene vil motta 1.5 millioner euro i forskningsfinansiering fra EU.

Publisert 24.08.2017
En mann som smiler med et hjerte

Helse Sør-Øst opprettet for noen år siden karrierestipend rettet mot yngre, fremragende forskere ved helseforetakene. Det forventes at de som får tildelt karrierestipend søker om forskningsmidler fra store, internasjonale kilder i løpet av stipendperioden. Kyrre Emblem er den første som har fått innvilget karrierestipend for to perioder. Nylig nådde han også opp på europeisk nivå ved at han fikk tildelt ERC Starting Grant.

-Vi gratulerer Kyrre Emblem med ERC Starting Grant og synes det er svært gledelig at en av våre karrierestipendiater oppnår en slik anerkjennelse» sier konstituert direktør forskning og innovasjon Øystein Krüger i Helse Sør-Øst RHF.

Les mer om tildelingen på hjemmesidene til Oslo universitetssykehus