logo Helse Sør-Øst

Prosedyrelistene og de obligatoriske kursene er ivaretatt

Fra 1. mars 2019 skal over fire tusen forskriftsfestede læringsmål sikre grunnleggende og lik kompetanse for alle legespesialister som utdannes i Norge.

Publisert 06.03.2018
Sist oppdatert 08.03.2018

 

- For at legene skal kunne oppnå kompetansen i læringsmålene, er det opplagt at helseforetakene må styrke arbeidet med veiledning og supervisjon i betydelig grad, sier administrerende direktør Cathrine M. Lofthus. Hun sier videre at det helt klart blir krevende for helseforetakene å innføre den nye ordningen og at det må settes av nok tid til å planlegge og gjennomføre utdanningsløpene. Det kommer til å ta tid å innføre alle de gode intensjonene i utdanningen.

Helseregionene, ved de fire administrerende direktørene, besluttet allerede i 2017 at prosedyrelistene og de obligatoriske kursene skal ivaretas i ny utdanning. Anbefalt antall gjennomførte læringsaktiviteter (prosedyrelister) og dagens obligatoriske kurs skal ligge til grunn for helseforetakenes arbeid med ny utdanning. Legene skal dermed ikke bare gjennomføre prosedyrelisten, - det skal også vurderes om de har oppnådd kompetansen.

 

- I ny ordning vektlegges veiledning og oppfølging. Utdanningen er forskriftsfestet gjennom læringsmål, og praktiske læringsmål kan ikke godkjennes uten at en veileder går god for at kompetansen er nådd. Dette vil sikre legenes kompetanse, avslutter Cathrine M. Lofthus