logo Helse Sør-Øst

Prosjekteringsteam for nytt klinikkbygg på Radiumhospitalet utpekt

Arbeidet med videre utvikling av Oslo universitetssykehus pågår for fullt. Det er nå inngått kontrakt med prosjekteringsteamet som skal konkretisere bruk av tomt og nytt klinikkbygg på Radiumhospitalet.

Publisert 28.02.2017
Sist oppdatert 23.02.2018

Kontraktsignering av prosjekteringsteam  for konseptfase av nytt klinikkbygg Radiumhospitalet. Administrerende direktør i Link Arkitektur Leif Øye og prosjektdirektør i Helse Sør-Øst RHF Dag Bøhler.

 

Kontrakten er inngått med Link Arkitektur med underleverandører. Dette er den andre konkurransen Helse Sør-Øst gjennomfører knyttet til utviklingen av Oslo universitetssykehus.

- Det har vært veldig god respons på denne konkurransen. Vi har kunnet velge prosjekteringsteam i skarp konkurranse mellom de beste aktørene i markedet, sier prosjektdirektør Dag Bøhler.

Gjennom konseptfasen skal ulike alternativer for klinikkbygg utredes og evalueres. Alternativene vil også synligjøre muligheten for et nytt protonsenter på tomten, dersom regjeringen beslutter å legge dette til Oslo.

Konseptrapporten for nytt klinikkbygg på Radiumhospitalet skal være ferdig i løpet av mai.

Parallelt pågår arbeidet med konseptrapport for ny regional sikkerhetsavdeling, som skal erstatte dagens lokaler på Dikemark.

Begge konseptrapportene skal etter planen behandles i styret for Oslo universitetssykehus i mai og deretter i styret for Helse Sør-Øst RHF 15. juni 2017.


Aker og Gaustad

Helse Sør-Øst RHF arbeider også med planer for Aker og Gaustad som skal utvikles i parallell. - Fram mot sommeren pågår det arbeid med nødvendige avklaringer av rammer og innhold, før det kan gis klarsignal for å sette i gang konseptfasene for nytt lokalsykehus på Aker og for regionsykehus på Gaustad. 

Den forventede befolkningsveksten i Oslo gjør det helt nødvendig raskt å få på plass et utvidet lokalsykehustilbud for innbyggerne i hovedstaden.

Sak om å sette i gang konseptfase for Aker og Gaustad blir etter planen behandlet i styremøte i Helse Sør-Øst RHF 15. juni 2017.

 

Styringsgruppe etablert

Ansvaret for de store utviklingsprosjektene ved Oslo universitetssykehus ligger hos Helse Sør-Øst RHF. Ressurser fra det nasjonale selskapet Sykehusbygg HF er innleid til prosjektorganisasjonen. Arbeidet gjennomføres i nært samarbeid med Oslo universitetssykehus.

Det er etablert en egen styringsgruppe med deltakere fra Helse Sør-Øst RHF og fra ledelse, brukerutvalg og tillitsvalgte ved Oslo universitetssykehus, samt representanter fra Kunnskapsdepartementet, Universitetet i Oslo og Oslo kommune. Helse- og omsorgsdepartementet vil ha en observatør i styringsgruppen.

Styringsgruppen ledes av administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF Cathrine M. Lofthus, og har sitt første møte fredag 3. mars.


Les mer:

Utvikling av Oslo universitetssykehus