logo Helse Sør-Øst

Vestre Viken er først i Norge

Regional satsing på kunstig intelligens

Vestre Viken HF er det første helseforetaket som har tatt i bruk kunstig intelligens i stor skala. 13. november ble KI lansert på Drammen sykehus – og satsingen høster lovord fra helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

Publisert 14.11.2023
Noen få kvinner som går
Helseminister Ingvild Kjerkol og administrerende direktør Lisbeth Sommervoll i Vestre Viken

Verdifullt for hele regionen

Rune Simensen, direktør teknologi og e-helse i Helse Sør-Øst RHF, var til stede ved markeringen. Han understreket viktigheten av at noen tør å gå i front i jobben med å utvikle kunstig intelligens.

-Jeg vil berømme ledelsen i Vestre Viken for at de har vært modige og gått i front, også vil jeg rette en honnør til fagfolkene i Vestre Viken, som jo faktisk er de som har gjort jobben og virkelig brøytet vei. Dette arbeidet er selvsagt veldig verdifullt for Vestre Viken, men også for hele Helse Sør-Øst. Nå jobber Vestre Viken sammen med oss og andre for å få dette breddet ut til andre helseforetak, fortalte Rune Simensen.

Les mer hos Vestre Viken