logo Helse Sør-Øst

Rekordinteresse etter forskningsmidler

Forskningsinteressen og interessen for forskningsfinansiering er rekordhøy i Helse Sør-Øst. I år er det kommet inn 680 søknader om forskningsmidler. Det er 100 flere søknader enn i fjor.

Publisert 13.09.2017

Majoriteten av søknadene utgår fra universitetssykehusene, men hele 140 søknader er fra i alt 15 andre helseforetak/institusjoner i regionen.

Helse Sør-Øst RHF fordeler i år vel 100 millioner kroner i forskningsmidler. Endelig beslutning om fordelingen skjer i styremøtet i desember.

Helse Sør-Øst RHF er også ansvarlig for administrasjon og gjennomføring av nasjonalt program for klinisk behandlingsforskning (KLINBEFORSK). Programmet ble etablert høsten 2016 og skal bidra til at flere pasienter får tilbud om deltakelse i kliniske studier. KLINBEFORSK er et ledd i oppfølgingen av regjeringens handlingsplan for HelseOmsorg21. Programmet har et langsiktig perspektiv og er finansiert gjennom en egen bevilgning over Statsbudsjettet.  Det utlyses cirka 130 millioner kroner til tverregionale forskningsprosjekter årlig. I år ble det innlevert 52 søknader om forskningsmidler. Disse søknadene vurderes nå av en internasjonal vurderingskomite.