logo Helse Sør-Øst

Rekordmange innovasjonssøknader

Helse Sør-Øst RHF lyser ut innovasjonsmidler to ganger i året. Første søknadsrunde er i gang og ved fristens utløp 28. april var det kommet inn hele 83 søknader.

Publisert 05.05.2017

​-Dette er flere enn noensinne, og det er særlig søknader innen kategorien behovsdrevet innovasjon som har dratt opp tallet, sier direktør for forskning, innovasjon og utdanning, Per Morten Sandset.

-Det er også gledelig å se at det er oppslutning fra hele regionen med søknader fra ti av helseforetakene og et fra de private ideelle sykehusene, sier Sandset. 

Antall søknader i kategorien forskningsbasert innovasjon har også steget fra foregående utlysninger. 

Vurdering av søknadene vil foregå i mai og juni. Innstillingslistene vil bli offentliggjort på helse-sorost.no i juni/juli.