logo Helse Sør-Øst

Samarbeid om medisinutdanning i Innlandet

Både NTNU og Universitetet i Oslo skal sende legestudenter til Sykehuset Innlandet. Utdanningsinstitusjonene og Sykehuset Innlandet HF er enige om et samarbeid som sikrer studentene studieplass ved helseforetaket.

Publisert 14.02.2024
En mannlig og kvinnelig lege snakker med en pasient

Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo (UiO) har i over 20 år samarbeidet med sykehus og fastleger i Innlandet om praksisplasser for legestudenter. Høsten 2022 inngikk UiO og Sykehuset Innlandet HF også en avtale om å utvikle en desentralisert campus for legestudenter i Innlandet.

NTNU har like lenge hatt praksisplasser for legestudenter på Tynset sykehus og i kommuner nord i fylket. I statsbudsjettet for 2024 fikk Fakultet for medisin og helsevitenskap ved NTNU tildelt 20 medisinstudieplasser øremerket Innlandet. Det betyr at 20 legestudenter fra NTNU skal flytte til Innlandet og gjennomføre de fire siste årene av medisinstudiet fra 2026.

Nå har UiO og NTNU inngått et samarbeid med Sykehuset Innlandet HF om hvordan de sammen kan utvikle et godt desentralisert studietilbud for legestudenter.

– Ved å samarbeide og dele erfaringer vil vi utvikle et godt studietilbud for medisinstudenter, noe som også vil være et positivt bidrag til helsetjenesten i Innlandet, sier administrerende direktør ved Sykehuset Innlandet HF, Alice Beathe Andersgaard.

Sammen med dekan Hanne Flinstad Harbo ved Universitetet i Oslo og dekan Siri Forsmo ved NTNU har hun skrevet en kronikk som forteller om samarbeidet.

— At legestudenter fra Universitetet i Oslo og NTNU kan gjennomføre en stor del av utdanningen i Innlandet vil gi et løft for regionen, sier administrerende direktør ved Sykehuset Innlandet HF, skriver de.

Både UiO og NTNU tar med seg egne erfaringer inn i samarbeidet. UiO har allerede en desentralisert campus for legestudenter ved Sørlandet sykehus HF, mens NTNU har desentraliserte studietilbud for legestudenter i Levanger og Ålesund.

– Vi ser frem til det videre samarbeidet om vårt felles samfunnsoppdrag om å utdanne gode leger i Norge, skriver de tre.