logo Helse Sør-Øst

Satser på internetterapi og sosial robot

Veiledet internetterapi for alkoholmisbruk og sosial robot i språkopplæring for barn med autisme. Det er to innovasjonsprosjekter som Sykehuset i Vestfold satser på.

Publisert 10.01.2017

​Spesialrådgiverne Arne Repål og Anders Johansen ved Klinikk psykisk helse og rusbehandling ved Sykehuset i Vestfold (SiV) leder hvert sitt innovasjonsprosjekt som like før jul ble tildelt henholdsvis 750.000 og 200.000 kroner i støtte fra Helse Sør-Øst.

Repål er psykolog og forfatter av flere fagbøker og vil prøve ut veiledet internettbehandling for en gruppe pasienter som ellers ikke ville oppsøkt hjelp for drikkemønsteret sitt.

Anders Johansen vil teste ut om en sosial robot bidrar til å øke motivasjonen og progresjonen i språkopplæringen til barn med autisme.

Les hele saken på Sykehuset i Vestfolds nettside