logo Helse Sør-Øst

Skader og sykdom i nervene hos barn som har overlevd kreft

Vi vet ikke nok om hvordan kreftbehandling påvirker sykdom og skader i nervene hos barn. Med midler fra Norsk Barnekreftforening forsker vi i forskningsgruppe for anvendt nevrofysiologi på dette for å kunne gi leger bedre informasjon om hvilke medisindoser om er best for barn.

Publisert 13.09.2023
Et barn som holder et kosedyr
Dessverre vet vi lite om hvor vanlig polynevropati er for barn som får kreft

Nervene våre forbinder hjernen med resten av kroppen og er viktig for at vi skal kunne kjenne hva vi tar på og for at vi skal kunne bruke musklene våre slik vi ønsker. Når flere nerver blir syke eller skades kaller vi det polynevropati. Polynevropati betyr «sykdom i mange nerver».

Dessverre vet vi lite om hvor vanlig polynevropati er for barn som får kreft. Vi vet at noen barn får symptomer på polynevropati, men vi har ingen nøyaktige tall.  Det er et stort behov for mer kunnskap om forekomsten av polynevropati etter kreftbehandling. Slik kunnskap vil gi legene mulighet for å dosere medikamentene bedre. Vi også lite om hvordan nerveskader uten symptomer påvirker barnas utvikling og fysiske kapasitet.

Les mer på nettsiden til Oslo universitetssykehus