logo Helse Sør-Øst

Skal hindre reinnleggelser av pasienter med KOLS

Fra september vil et eget lungeteam fra Sykehuset Østfold reise hjem til KOLS-pasienter. - Ved å følge dem opp med kontroller og enklere behandling i hjemmet, tror vi at vi kan hindre reinnleggelser, sier seksjonsleder Irene Nordrum Hareide på lungepoliklinikken.

Publisert 01.06.2023
Sist oppdatert 21.08.2023
Fra venstre: Julie Karine de Matos, Irene Nordrum Hareide og Karoline Bugten Pettersen.

​Det nye tiltaket fikk bevilget midler allerede høsten 2021, men har hatt utfordringer med å rekruttere. Nå er endelig to sykepleiere på plass. Julie Karine de Matos skal jobbe i 50 prosent stilling i det ambulante lungeteamet kombinert med 50 prosent på sengeposten, mens Karoline Bugten Pettersen skal jobbe i 100 prosent stilling i lungeteamet. I tillegg vil fysioterapeut Amalie Berg Riise være knyttet til teamet. En overlege i lungemedisinsk avdeling vil være fagansvarlig.

- Oppgavene til teamet er å følge opp de sykeste KOLS-pasientene. Mye oppfølging vil foregå som hjemmebesøk, men etter individuelle vurderinger, vil det også legges opp til videokonsultasjoner, sier Irene Nordrum Hareide.

Les mer på nettsiden til sykehuset Østfold