logo Helse Sør-Øst

Skal inngå nye avtaler for behandling av spiseforstyrrelser

Helse Sør-Øst vil inngå nye rammeavtaler med private leverandører om kjøp av døgnbehandling for spiseforstyrrelser. Avtalene gjelder 32 døgnplasser.

Publisert 03.11.2023
Illustrasjon av person som går forbi en benk
De nye avtalene for behandling av spiseforstyrrelser vil tre i kraft fra 1. januar 2025

Anskaffelsen vil være todelt. Den ene handler om døgnbehandling for barn og unge, mens den andre handler om døgnbehandling for voksne.

Tilbudet til barn og unge skal primært være for aldersgruppen 13–18 år, med mulighet til å behandle pasienter opptil 23 år for de som begynte behandling i spesialisthelsetjenesten fra før fylte 18 år. Ved behov kan det i enkelte tilfeller gi behandlingstilbud til barn under 13 år. 

Tilbud til voksne skal primært være for aldersgruppen over 18 år, men det kan tas inn ungdom ned til 15 år. 

I denne anskaffelsen vil ikke de private leverandørene få adgang til å rettighetsvurdere pasientene. Det vil være helseforetakene og de ikke-kommersielle sykehusene i Helse Sør-Øst som vil vurdere om pasienten har rett til nødvendig helsehjelp for behandling av spiseforstyrrelser.  

De nye avtalene vil tre i kraft fra 1. januar 2025. Avtalene har en varighet på fire år med mulighet for ett års forlengelse.