logo Helse Sør-Øst

Skisseprosjekt for nytt klinikkbygg ved Radiumhospitalet godkjent

Styret i Helse Sør-Øst RHF har godkjent skisseprosjektet for nytt klinikkbygg ved Radiumhospitalet. Samtidig godkjente styret at det skal etableres et protonsenter på Radiumhospitalet. Etableringen av protonsenteret samordnes med gjennomføringen av nytt klinikkbygg.

Publisert 01.02.2018

Styret valgte utbyggingsløsning og godkjente konseptrapport for nytt klinikkbygg ved Radiumhospitalet i juni 2017. I løpet av høsten 2017 er den valgte løsningen detaljert ut til et komplett skisseprosjekt.

Kostnadsrammen er 2 880 millioner kroner, og lånefinansieringen av det nye klinikkbygget ble gitt i statsbudsjettet for 2018 med 2,7 milliarder kroner. Også finansiering av protonsenteret ble fastlagt i statsbudsjettet for 2018, hvor det ble bevilget 1 841 millioner kroner til etablering av protonsenter på Radiumhospitalet. Av dette er 1 289 millioner kroner lån og 552 millioner tilskudd. Formell behandling av lånerammen finner sted etter styrebehandlingen i Helse Sør-Øst RHF.

Ønsker samordning

Styret ønsker at etableringen av protonsenteret samordnes med gjennomføringen av nytt klinikkbygg. Administrerende direktør Cathrine M. Lofthus fikk fullmakt til å utarbeide mandat for gjennomføringen, inklusiv beskrivelse av samordning med det protonsenteret som er vedtatt bygget i Bergen og det nasjonale protonprosjektet. Skisseprosjektet for nytt protonsenter skal legges frem for styret for godkjenning.

Det er hensiktsmessig og rasjonelt at etablering av nytt klinikkbygg og protonsenter på Radiumhospitalet samkjøres lokalt og styres som ett felles prosjekt i Helse Sør-Øst RHF. Det er sterke avhengigheter mellom prosjektene, både driftsmessig, funksjonelt og byggeteknisk.

Ferdigstilling i 2023

Forprosjekt for nytt klinikkbygg skal godkjennes av styret i Helse Sør-Øst RHF før prosjektet gjennomføres. Planen er at nytt klinikkbygg og protonsenter skal ferdigstilles i løpet av 2023. Konkurranse om gjennomføring av prosjektet vil bli kunngjort rundt sommeren 2018. Rivearbeider vil starte høsten 2018. Byggestart er planlagt ultimo 2019.