logo Helse Sør-Øst

Skjermbilde endret – mulig kilde til feil fjernet

Alle sykehusene i Helse Sør-Øst har nå fått endret skjermbildet i det elektroniske pasientjournalsystemet der det registreres om pasienten har rett til utredning eller behandling. Dermed er en mye omtalt kilde til feilregistrering fjernet.

Publisert 31.10.2017

​Når sykehuset mottar henvisning for en pasient blir henvisingen vurdert og det registreres i det elektroniske pasientjournalsystemet DIPS om hvorvidt pasienten har rett til utredning eller behandling.  Skjermbildet der registreringen gjøres har vært uhensiktsmessig og mange har påpekt risiko for at det blir registrert feil. Eventuell feilregistrering kan blant annet påvirke rapportering og dermed også gi usikkerhet rundt ventetidsstatistikk. Feilregistrering kan også føre til at pasienter mister rettigheter de ellers ville ha hatt.

Etter at Helse Sør-Øst gjorde denne feilen kjent for DIPS har Sykehuspartner, i samarbeid med leverandøren DIPS, gjennom sommeren og høsten sørget for at skjermbildet er endret i alle de ni aktuelle helseforetakene i regionen.

- Vi er glade for at dette nå er på plass. Hvilken rettighet pasienten får skal være nøyaktig registrert i våre systemer slik at dette kan følges opp på riktig måte og rapporteres korrekt. Det er viktig at forhold som gir risiko for feilregistrering ryddes av veien, sier leder for e-helseseksjonen i Helse Sør-Øst RHF Ulf Sigurdsen.