logo Helse Sør-Øst

Spiller arbeidshverdagen bedre

Allerede før det nye sykehuset på Kalnes stod ferdig, kunne medarbeidere gjøre seg kjent og trene på arbeidsprosesser. Jarl Schjerverud som er prosjektleder i spillteknologi i Sykehuset Østfold, tror spillteknologi kan bli enda viktigere i sykehus i fremtiden.

Publisert 28.11.2016
Sist oppdatert 29.11.2016

En mann foran en gruppe mennesker

-De fleste tenker vel Super Mario og Candy Crush når de hører at jeg jobber med spillutvikling i sykehuset. Men det er nok ikke så mye underholdningsfaktor i den spillteknologien vi driver med i sykehus, sier Schjerverud og smiler. Det handler like mye om simulering.

-Vi kan få det relativt realistisk ved hjelp av spill, sier Schjerverud.

Mangeårig prosjekt

44-åringen bosatt i Halden, er månedens innovatør i Helse Sør-Øst, for innsatsen som prosjektleder knyttet til såkalt gamification eller spillifisering, og spillteknologi som læringsarena.

I 2013 begynte han som prosjektleder for spillteknologi ved Sykehuset Østfold.

-Det var et offentlig forsknings- og utviklingsprosjekt i samarbeid med Innovasjon Norge og en tredje aktør som kom på plass etter anbud; leverandøren Attensi AS. Før det hadde det vært et toårig forprosjekt, sier Schjerverud som da hadde seks år som rådgiver og utvikler i et kommunikasjonsbyrå i Halden bak seg. Tidligere jobbet han 14 år som spillutvikler for Funcom.

God måte å lære på

Troen på læring gjennom spill, førte til at drøyt 4700 medarbeidere fikk besøke sykehuset allerede før det sto klart til innflytting og bruk, høsten 2015.

Et av de obligatoriske kravene for å få utdelt adgangskort var at medarbeiderne måtte gjennom obligatorisk bruk av spillteknologi.

En gruppe mennesker som poserer for kameraet

Med utgangspunkt i byggetegningene, ble det utviklet et bli-kjent-spill med ulike rundturer i det nye sykehuset i Østfold, hvor medarbeidere ved å velge ulike roller kunne gjøre seg kjent og også utføre arbeidsoppgaver i henhold til prosedyrer. Egne spill rettet mot de som skulle jobbe på sengetun og i akuttmottaket kom også på plass.

-Hele ideen gikk ut på å se hvordan vi kunne bruke teknologien til å lære. Gamification i seg selv er en greie som har vært ganske lenge, men det har kommet lite konkret ut av det. Flybransjen, oljeindustri og forsvaret har brukt liknende teknologi lenge, men kaller det simulering.

­-Selv de mest skeptiske medarbeiderne ga tilbakemelding om at de syntes spillteknologien var spennende. Det var til hjelp i planlegging før innflytting, og bidro til at en del fikk senket skuldrene. Nå har vi ikke noen forskning som kan dokumentere, men tilbakemeldingen var overraskende gode – og 70 prosent av medarbeiderne mente dette var en god måte å lære på, sier Schjerverud.

Spillteknologiprosjektet har skapt nysgjerrighet og interesse fra mange hold både i inn- og utland.

En lang gang med hvite vegger

Fremtidsrettet

-Det er ikke et mål at spillteknologien skal erstatte, men heller være et alternativ eller supplement når det gjelder læring, sier Schjerverud.

Han tror sykehusene må tilpasse seg stadig nye måter å jobbe på.

-Vi ser flere og flere områder hvor spillteknologien kan være nyttig. Er det konkrete prosedyrer som endres, for eksempel trombosesløyfe, så kan det lages spesifikke øvelser knyttet til det. Bare tenk hvordan det medisinske utstyret utvikles og blir mer og mer komplisert. Spillteknologi gjør det for eksempel mulig å simulere instrumenter eller applikasjoner på skjerm, slik at medarbeidere rett og slett får øvd seg før de bruker det virkelige utstyret.

Dette øker sikkerheten både hos medarbeidere og pasienter.

-Fordelen er at vi kan komme mye nærmere virkeligheten ved å bruke teknologien på denne måten, sier Schjerverud. Han peker på gevinsten både i forhold til tids- og økonomiaspektet. En pc er lett tilgjengelig for de fleste, og spill kan gi muligheten for rask og trygg opplæring.

En person som sitter på en sofa

 

2011-2013 Forprosjekt i samarbeid med bl.a. Innovasjon Norge, Helse Sør-Øst InnoMed, Oslo MedTech

2013-2015 Offentlig forsknings og utviklingsprosjekt i samarbeid med Innovasjon Norge og leverandør Attensi AS

Navn: Jarl Schjerverud (44)

Tittel: Prosjektleder spillteknologi Sykehuset Østfold

Bakgrunn: Studert digital arkitektur på Blindern. Jobbet 14 år som spillutvikler i Funcom, samt rådgiver og utvikler i Odin Media.

Nåværende prosjekt: Videreutvikle spillteknologien, bruk av virtuell virkelighet-terapi (VRT) i behandling, og 3D-print av prototyper i samarbeid med forskere i Sykehuset Østfold.