logo Helse Sør-Øst

Starter grunnundersøkelser for Mjøssykehuset

14. august settes det i gang geotekniske undersøkelser av grunnforholdene på sykehustomta i Moskogen ved Moelv.

Publisert 14.08.2023
Skisse av Mjøssykehuset

Grunnundersøkelsene skal gi informasjon til å vurdere hvilke områder på tomta som er best egnet for sykehusbygg. I aktuelle områder skal det kartlegges løsmasseforhold og dybder til berg. Det skal i tillegg hentes opp miljøprøver for å avdekke eventuell forurenset grunn.


Undersøkelsene omfatter også en registrering av grunnvannstand. Denne målingen vil bli gjennomført over en lengre periode for å registrere hvordan grunnvannstanden endres i løpet av året.

Les mer på Sykehuset Innlandet sin nettside