logo Helse Sør-Øst

Stopp for endringer i DIPS på foretak som standardiserer i år

Det vil bli innført frys av endringer i DIPS for helseforetakene som innfører regionale standarder denne høsten. Frysperioden innebærer at det ikke vil bli gitt tillatelser til endringer i DIPS-basene med mindre disse er pasientkritiske med fare for liv og helse.

Publisert 31.05.2016
Sist oppdatert 06.10.2016
En person som arbeider på en datamaskin

​I forbindelse med prøvekonvertering 2 og frem til produksjonssetting av standardene i høst, er et viktig suksesskriterium å ha full kontroll på DIPS-basene til foretakene i standardiseringspulje 1.

– Det innføres fullstendig stopp for endringer i DIPS. Frysperioden gjelder fra vi har tatt en kopi av DIPS-basen til prøvekonvertering 2, og frem til de regionale standardene er satt i produksjon. Etter standardiseringen må alle endringer være i henhold til regional standard, sier Mari S. Rønning, delprosjektleder Forvaltning i Regional EPJ.

Få unntak

Frysperioden innebærer at det ikke vil gis tillatelser til endringer i DIPS-basene med mindre disse er pasientkritiske med fare for liv og helse. Dette må i tilfelle avklares med prosjektet.

– Alle endringsønsker utover dette, må i denne perioden avvente til standardene er satt i produksjon.

Unntaket er opprettelse av nye rekvirenter og avslutning/opprettelse av nye brukere. Her vil det innføres frys ca. to dager før produksjonssetting for hvert enkelt helseforetak, sier Rønning.

Frysdatoer

Frys for DIPS-baser i standardiseringspulje 1 omfatter Sykehuset i Vestfold, Sunnaas sykehus, Sykehuset Telemark/Betanien Hospital og Vestre Viken, og vil være gjeldende i følgende perioder:  

 

Sykehuset i Vestfold 25.07.16 – 17.10.16

Sunnaas sykehus 15.08.16 – 31.10.16

Sykehuset Telemark og Betanien Hospital 29.08.16 – 14.11.16

Vestre Viken 12.09.16 – 28.11.16