logo Helse Sør-Øst

Støtter salg av tomt til storbylegevakt på Aker

Styret i Helse Sør-Øst RHF går inn for at Oslo kommune får kjøpe nødvendig tomt til storbylegevakt på Aker.

Publisert 09.03.2017

​Den aktuelle tomten er på rundt 10 000 kvadratmeter og eies i dag av Oslo universitetssykehus. Tomten skal selges til markedsverdi.
Storbylegevakten blir liggende som nærmeste nabo til det planlagte lokalsykehuset på Aker, og etableringen er i tråd med Helse Sør-Øst RHFs planer for området. For pasientene er det viktig med et helhetlig tilbud og godt samarbeid mellom kommunens helsetjenester og lokalsykehuset.

- Vi legger opp til å videreføre den gode samarbeidsmodellen vi har i dag, der sykehusets skadelegevakt holder til i samme bygg som kommunens allmennlegevakt. Dermed sikres innbyggerne en effektiv og god legevakttjeneste, sier administrerende direktør Cathrine M. Lofthus i Helse Sør-Øst RHF.

Både Helse Sør-Øst RHF og Oslo universitetssykehus deltar i styringsgruppen som kommunen har oppnevnt for etablering av storbylegevakten.

Styret legger til grunn at salget ses i sammenheng med salg av eiendommer fra Oslo kommune til Oslo universitetssykehus som sykehuset vil trenge i forbindelse med egne utviklingsplaner. Dette omtales i samarbeidsavtalen som etableres mellom Oslo kommune og Oslo universitetssykehus om den nye storbylegevakten.

Det er Helse -og omsorgsdepartementet som fatter endelig beslutning om salg om tomten, og saken blir derfor oversendt foretaksmøtet i Helse Sør-Øst RHF.

Les mer om styresak 031-2017