logo Helse Sør-Øst

Styrker tilgangskontroll i DIPS

- Trygg og sikker håndtering av pasientopplysninger er svært viktig for helseforetakene i Helse Sør-Øst. Per i dag er ikke styringen av egne ansattes tilgang til pasientjournalsystemet DIPS så god som ønskelig. Vi jobber derfor målrettet med å styrke den, sier konserndirektør Atle Brynestad.

Publisert 29.09.2017

​Helsepersonell må raskt få tilgang til alle relevante opplysninger om pasientene, samtidig skal de ikke se mer enn de trenger for å kunne yte god behandling. Den optimale balansen mellom disse to svært viktige hensynene, er krevende å finne. I Helse Sør-Øst er det om lag 500 millioner oppslag i pasientjournalsystemet i året. Det sier noe om omfanget og kompleksiteten i problemstillingen.

Helse Sør-Øst RHF arbeider langs flere akser får å styrke kontrollen med de ansattes tilgang til pasientjournalene:

  • Et samarbeid med teknologileverandøren DIPS AS for å finne de riktige tekniske løsningene
  • Et samarbeid med Helse Vest, Helse Nord og DIPS for å definere en felles standard for tilgangskontroll til journalsystemet
  • Innfasing av et system for statistisk gjennomgang av loggene i DIPS for å kunne avdekke eventuelle misbruk av oppslag

- Det er viktig at pasientopplysninger behandles konfidensielt. Heller ikke våre ansatte skal ha tilgang til pasientopplysninger, uten at de har et tjenstlig behov, sier Brynestad.

Brynestad understreker at alle ansatte som håndterer pasientopplysninger har signert en taushetserklæring. Videre blir alle søk i pasientjournaler loggført og alle pasienter har rett til innsyn i egen logg. Hvis noen går inn på journaler uten grunn er dette forhold som det reageres svært strengt på.