logo Helse Sør-Øst

Supplerer styret i Sykehuset Innlandet med to medlemmer

Helse Sør-Øst har i sitt styremøte 26.10 supplert styret i Sykehuset Innlandet HF med Bjarne Eiolf Holø og Ragnhild Aalstad.

Publisert 26.10.2023
Styreklubbe
Illustrasjonsfoto: Helse Sør-Øst RHF

To av de eieroppnevnte styremedlemmene i Sykehuset Innlandet HF har trukket seg i løpet av valgperioden, og det var derfor nødvendig å supplere.

Bjarne Eiolf Holø, Lom, er født i 1970. Han er avtroppende ordfører i Lom kommune hvor han har vært ordfører siden 2011.

Holø er tidligere næringssjef i Lom kommune. Han eier og driver Krossbu Turisthytte på Sognefjellet. Han har vært medlem av politisk referansegruppe for Sykehuset Innlandet.

Ragnhild Aalstad, Hamar, er født i 1965. Hun er direktør i Norsk Vann. Hun er tidligere seksjonssjef i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).  Hun har lederfaring fra Forsvarsbygg og Statsbygg.

Aalstad er utdannet Cand. Philol. med samfunnsgeografi, statsvitenskap og sosialantropologi fra Universitetet i Oslo, og har også en Master of Management fra Handelshøyskolen BI.