logo Helse Sør-Øst

Takk for flott innsats

- Som helsepersonell mener vi ofte at vi vet hva som er best for pasientene. Men det er ingen tvil om at det viktigste er den helt ekte pasientstemmen. Dere har gjort en svært viktig jobb, sa styreleder for Sykehuset Østfold, Peder Olsen da han i dag takket Mona Larsen og Bjørg Tandberg for innsatsen.

Publisert 06.10.2016
Sist oppdatert 20.06.2017

På sin siste dag som leder og nestleder i brukerutvalget, møtte Mona Larsen og Bjørg Tandberg i dag som observatører på styremøtet i Sykehuset Østfold.

- Å sitte i brukerutvalget har vært krevende og utfordrende, men aller mest morsomt. Sykehuset Østfold har satt brukermedvirkning i system, og er et sykehus som går foran når det gjelder å inkludere brukerne, sier Mona Larsen.

Les hele saken på Sykehuset Østfolds nettsider.