logo Helse Sør-Øst

Tar de nyfødtes smerte på alvor

Små barn klarer ikke å si i fra med ord når de opplever smerte. Derfor er de ansatte ved nyfødt intensiv ved Sykehuset Telemark svært opptatt av å observere og vurdere eventuell smerte hos nyfødte. – Dette har vi jobbet bevisst med i nærmere 15 år, sier rådgiver og doktorgradsstipendiat Randi Dovland Andersen.

Publisert 19.07.2017

​Dovland Andersen har nylig bidratt til en stor europeisk studie som blant annet har sett på bruk av smertevurderingsskalaer for å vurdere pågående smerter hos nyfødte. I studien undersøkte forskerne hvordan nesten 7.000 nyfødte fra 242 nyfødt intensivavdelinger i 18 europeiske land ble fulgt opp de første fire ukene etter fødsel.

Les hele saken på Sykehuset Telemarks nettsider.