logo Helse Sør-Øst

Tar ned prosjektorganisasjonen ved Sykehuset Innlandet

Helse Sør-Øst RHF har valgt å ta ned prosjektorganisasjonen for Videreutvikling av Sykehuset Innlandet fram til det kommer en politisk avklaring. Når det kommer en avklaring, vil vi være klare til å sette i gang med prosjektarbeidet på kort varsel, sier administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF, Terje Rootwelt.

Publisert 01.06.2023
Terje Rootwelt
Terje Rootwelt

– Det betyr at våre prosjektmedarbeidere og de som har jobbet med dette prosjektet ved Sykehuset Innlandet kan utføre andre viktige arbeidsoppgaver, forteller Rootwelt. Han sier det krever mye ressurser å opprettholde et slikt prosjekt, og mener det ikke er fornuftig bruk av ansatte og penger å ha en prosjektorganisasjon gående i påvente av en avklaring.

Prosjektarbeidet vil settes i gang på kort varsel når det kommer en avklaring.
– Det er gjort en god og grundig jobb fram til nå, og dette vil vi bygge videre på når vi får klarsignal til det, sier Rootwelt. 

– Dette er en stor og viktig beslutning for Innlandet. Vi ser frem til å få en avklaring, men må forholde oss til at regjeringen gjør en grundig vurdering før de tar en beslutning, sier Rootwelt. – Vi vil planlegge videre framdrift når vi har fått den politiske avklaringen. Det er for tidlig å si noe mer om det foreløpig.