logo Helse Sør-Øst

Tildeling av 150 millioner kroner i regionale forskningsmidler for 2024

Styret i Helse Sør-Øst RHF har i møte 21. desember vedtatt tildeling av 150 millioner kroner i regionale forskningsmidler til i alt 98 forskningsprosjekter. Tildelingen inkluderer også avsatte midler til ikke-universitetssykehusene og til prioriterte områder.

Publisert 21.12.2023
Smilende bioingeniør

Årets tildeling inkluderer prosjekter med stor tematisk bredde, bl.a. flere studier med nye behandlinger både for somatiske og psykiske lidelser. Forskningsprosjektene retter seg også mot ulike pasientgrupper, fra forskning på fødselskomplikasjoner og effekter på mor/barn til studier av helsetjenester for eldre pasienter med komplekse behov. Videre inngår kunstig intelligens/maskinlæring som konsept i flere av prosjektene.

Det er også i år tildelt særskilte midler til forskningsprosjekter innen prioriterte områder, valgt ut av styret som bidrag for å understøtte målene i den regionale utviklingsplanen.  Tildelingen omfatter prosjekter innen behandling av psykiske lidelser hos barn/unge, helsekompetanse og pasientsikkerhet.

- Prosjektene som nå får midler, har alle høy vitenskapelig kvalitet og høy forventet nytteverdi for pasientbehandlingen. Vi har store forventninger til disse prosjektene og ser fram til å følge dem videre. Sykehusene i regionen har alltid sluttet svært godt opp rundt søknadsprosessen, og vi har sterke forskningsmiljøer i hele regionen. Ser vi på årets tildelinger, har kvinnelige søkere denne gangen høyere suksessrate enn mannlige søkere. Det har vært en gledelig utvikling, sier direktør medisin og helsefag i Helse Sør-Øst RHF, Ulrich Spreng.

Tildelingen av forskningsmidler skjer etter innstilling fra eksterne fageksperter som legger til grunn vurderingskriterier for både vitenskapelig kvalitet og forventet nytteverdi for pasientbehandlingen. Mer enn 90% av fagekspertene er rekruttert fra internasjonale forskningsmiljøer.  Søknader innen de prioriterte områdene vurderes i tillegg av en egen komité der også representanter for brukere og konserntillitsvalgte er med for å sikre ivaretakelse av midlenes strategiske innretning.

Tildeling:

Individuell innstillingsliste - tematisk åpen utlysning

Individuell innstillingsliste - utlysning til tematisk prioriterte områder

Individuell innstillingsliste - strategisk utlysning til ikke-universitetssykehus

Styresak:

149-2023 Tildeling regionale, konkurranseutsatte forskningsmidler for 2024.pdf

149-2023 Vedlegg 1 Sammensetning av vurderingskomiteene.pdf

149-2023 Vedlegg 2 Bekreftelse på innstilling fra konsernrevisor.pdf

149-2023 Vedlegg 4 Innstillingsvedtak i Samarbeidsorganet fra møte 29. november 2023.pdf