logo Helse Sør-Øst

Tildeling rammeavtale rituell omskjæring av guttebarn

IbsenSykehuset AS er tildelt rammeavtale for rituell omskjæring av guttebarn i Helse Sør-Øst.

Publisert 21.11.2016

De fleste helseforetakene i Helse Sør-Øst har etablert tilbud om rituell omskjæring av guttebarn etter at dette kom som et lovkrav i 2015, men kapasiteten er ikke tilfredsstillende.

Etter ønske fra helseforetakene har Helse Sør-Øst RHF gjennomført en anskaffelse av rituell omskjæring av guttebarn fra private leverandører. Anskaffelsesprosessen er nå gjennomført og IbsenSykehuset AS er tildelt avtalen, med et volum på inntil 1000 inngrep i året.

Anskaffelsen gjelder kun barn opp til 3 måneder hvor lokalbedøvelse er mulig. Aldersbegrensningen er gjort med hensyn til å redusere risiko for komplikasjoner og behov for mer omfattende anestesi i tråd med faglige anbefalinger.

IbsenSykehuset AS tilbyr en tjeneste med høy kvalitet og oppfyller alle kravene satt i kravspesifikasjonen. Leverandøren dekker et spredt geografisk område med lokasjoner i Porsgrunn, Rjukan, Gjøvik og Kristiansand. I Kristiansand vil det kun bli gitt konsultasjoner og vurderinger frem til april 2018, men deretter vil det bli mulighet for operasjoner også der. Ibsensykehuset jobber også med å opprette et tilbud i hovedstadsområdet, som forventes å være på plass kort tid etter avtaleoppstart.

Rammeavtalen inngås for to år med virkning fra 1. desember 2016 til 30. november 2018. Det er mulighet for oppdragsgiver til å forlenge avtalen i inntil ett år av gangen, for en maksimal kontraktslengde på fire år (2+1+1).

Se også nettsak om utlysning av rammeavtale