logo Helse Sør-Øst

Tønsberg-prosjektet til detaljprosjektering og utbygging

Styret i Helse Sør-Øst RHF har godkjent at Tønsberg-prosjektet videreføres til detaljprosjektering og utbygging. Prosjektet omfatter to bygg ved Sykehuset i Vestfold: Et somatikkbygg på 33 100 kvadratmeter og et psykiatribygg på 11 400 kvadratmeter. Kostnadene for prosjektet er beregnet til 2 535 millioner kroner (2014-kroner).

Publisert 02.02.2017

​I tillegg til prosjektrammen på 2 535 millioner kroner kommer det kostnader til ikke-byggnær IKT med en ramme på 137 millioner kroner. Endelig plan for denne delen av IKT-løsningene skal godkjennes av administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF.

Byggeaktivitet i mange år

- Det er gledelig at vi nå kan gi Sykehuset i Vestfold tillatelse til at Tønsberg-prosjektet videreføres til detaljprosjektering og utbygging, sier administrerende direktør Cathrine M. Lofthus i Helse Sør-Øst RHF. – Sykehuset har i mange år vært under ny- og ombygging. Når psykiatribygget overleveres i mars 2019 og somatikkbygget overleveres i mars 2021, er sykehusets hovedutbygging gjennomført. Det vil bety mye både for pasienter og ansatte.

Styret i Helse Sør-Øst RHF fastslo i sitt vedtak at Sykehuset i Vestfold HF må arbeide videre med å identifisere og realisere gevinstene som følger av prosjektet.  Det må utarbeides konkrete gevinstrealiseringsplaner som kan følges opp. Sykehusets resultat- og likviditetsutvikling fremover må som minimum være i tråd med helseforetakets innspill til økonomisk langtidsplan 2017-2020.

Til sammen 226 senger

Somatikkbygget omfatter akuttsenter, sengeposter, barneavdeling og logistikkareal. Totalt er det 176 senger i dette bygget. Psykiatribygget inneholder poliklinikkbygg, sengeposter, akuttpsykiatri og alderspsykiatri. Totalt er det 50 senger i psykiatribygget.