logo Helse Sør-Øst

Utfordrer det historiske skillet mellom nevrologiske og psykiatriske lidelser

I en ny stor genetisk studie har vi funnet ut at nevrologiske og psykiske lidelser i stor grad deler genetisk risiko og har en felles biologi knyttet til hjernen.

Publisert 14.09.2023
En skulptur av en person med røyk som kommer ut av hodet
Skillet mellom nevrologi og psykiatri kan være for skarpt

Funnene står i kontrast til den kliniske avgrensningen mellom sykdomsgruppene som har vært rådende i feltet i over hundre år.

Har du noen gang undret deg over skillet mellom nevrologiske og psykiske lidelser? Dersom vi fant den underliggende biologiske årsaken til for eksempel schizofreni, ville vi omdefinert schizofreni som en nevrologisk lidelse? Vil egentlig all psykiatri bli innlemmet i nevrologien etter hvert som vi får bedre kunnskap om hjernens fungering? Eller er det et reelt skille mellom nevrologiske og psykiatriske lidelser til tross for deres felles tilknytning til hjernen? Dette er i alle fall noe jeg har lurt på siden jeg var medisinstudent, og som jeg ønsket å se nærmere på i en ny forskningsstudie på genetikk som jeg har gjennomført i lag med kollegaer på NORMENT og i utlandet.​​

Se mer på nettsiden til Oslo universitetssykehus