logo Helse Sør-Øst

Utvider kapasiteten på Kalnes

Sykehuset Østfold har behov for å utvide akuttmottaket, og trenger også økt kapasitet for MR-diagnostikk. Nå har styret i Helse Sør-Øst RHF vedtatt å gå videre med disse planene.

Publisert 21.06.2023
Et stort, tomt stadion
Modell for påbygg

—Vi investerer mye i hele regionen. Her er vi glade for å gi klarsignal for et prosjekt som bidrar til raskere behandling av pasienter i akuttmottaket og bedre arbeidsforhold for ansatte på Kalnes, sier Terje Rootwelt, administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF.

Knappe arealer


Akuttmottaket på Kalnes har for knappe arealer for undersøkelsesrom, venteplasser og generell logistikk. Mangelen på undersøkelses- og behandlingsrom medfører lengre ventetider i mottaket og det reduserer pasientsikkerheten.

Behov for økt MR-kapasitet


Dagens tre MR-maskiner ved sykehuset utnyttes fullt ut med drift alle dager inkludert på kveldstid. For å redusere ventetidene for polikliniske pasienter, redusere risikoen for brudd på frister og innfri normerte utredningstider for pasienter i pakkeforløp, er det behov for økt kapasitet på MR-diagnostikk.

Felles nybygg


I løsningen som er valgt for utbygging, skal utvidet akuttmottak og den fjerde MR-maskinen etableres i ett felles bygg, hvor MR4 legges i underetasjen av tilbygget.

Sykehuset Østfold HF planlegger byggestart tidlig i 2024, med mål om ferdigstilling av bygget sommeren 2025. Da vil bygget kunne tas i bruk til pasientbehandling samme høst.