logo Helse Sør-Øst

Utviklet lettere mekanisk ambulansebåre

Takket være stor innsats og støtte fra Helse Sør-Øst, er drømmen nærmere enn noen gang for Lorenz Peter Reuss Christensen. Første modell av en elektrisk og hydraulisk ambulansebåre står nå på ambulansestasjonen i Skien. Patentsøknad er underveis og neste mål er produksjon av en lettere mekanisk ambulansebåre, som vil fjerne de tunge løftene for ambulansearbeiderne.

Publisert 27.06.2017
Menn som står ved siden av en maskin

Ambulansearbeideren som jobber ved Sykehuset Telemark i Skien har tro på at den nye mekaniske ambulanse-båren, vil få slutt på 80 prosent av de tyngste løftene for ambulansekollegene hans. I tillegg skal den halvere vekten på resten av løftene. Dermed tror han sykemeldinger og slitasjeskader vil gå drastisk ned hvis den modellen han nå har laget, etter hvert kommer ut på markedet.

Gremmet seg over ambulansebårene

Ambulansearbeideren fikk ideen hjemme i Danmark der han arbeidet som ambulansearbeider for 14 år siden. I sin jobbhverdag gremmet han seg over ambulanse-bårer som var  tunge og vanskelig å håndtere i trange rom, og som åpenbart ikke var konstruert  av noen som selv hadde praktisk erfaring med å frakte pasienter. Nå vil han lykkes med en modell som er mye lettere enn konkurrentenes,  og som er  mer egnet i trange rom. I tillegg har han konstruert  finesser  som åpner for at pasienter som selv er i stand til å gå, lettere kan bukseres ned på båren uten tunge løft.

Første modell fungerer slik den skal

I 2013 begynte han som ambulansearbeider  i Skien og tok for alvor fatt igjen i båreideen. I 2014 fikk han et bidrag av Helse Sør Østs  innovasjonsmidler og senere en  ytterligere tildeling. Med god hjelp fra stasjonssjef Ottar Høgli, og flere nevenyttige kolleger fra teknisk side ved Sykehuset Telemark, har han det siste året ferdigstilt en proof-of-concept-modell i karbonmateriale.

– Den fungerer slik den skal, forklarer en stolt oppfinner og demonstrer fordelene ved båra. Nå er patentsøknaden til behandling og neste skritt blir å jakte på finansiering for å komme i gang med produksjon av oppfinnelsen. Undervegs har han fått god hjelp av Erik Pavels i et  lokalt firma som hjelper til med å realisere gode produktideer. Sykehuset har også bidratt med å frikjøpe Christensen fra hans faste jobb under arbeidet med den første prototypen.

Ønsker å starte produksjon lokalt?

-Vi står i et valg om å få til et samarbeid med en bedrift som allerede har en merkevarenavn eller å ta  den tida vi vet det vil  ta å bygge opp et produkt til en ny  merkevare. Jeg vet at det fins  et industrielt miljø i Grenland og Telemark som vil kunne produsere den nye ambulanse-båra, sier den driftige oppfinneren. Han har selvsagt ingenting imot at den nye ambulanse-båra  kan bidra til å  lette hverdagen til  ambulansearbeiderne, og kanskje bidra  til nye  arbeidsplasser i Grenland-hvis alt går slik han håper.

Fødselsår: 1957

Tittel: Ambulansearbeider

Arbeidssted: Ambulansetjenesten Skien, Akutt og beredskapsklinikken ved Sykehuset Telemark.

Forskningsfelt: Har utviklet en proof-of-konsept-modell av en mekanisk og elektrisk drevet ambulansebåre som er lettere og mer fleksibel enn konkurrentenes- og som fjerner de aller fleste tunge løftene for ambulansearbeiderne. Har søkt patent på modellen som han ønsker å sette i produksjon.