logo Helse Sør-Øst

Velkommen til nye nettsider!

Onsdag 31. mai flyttet helse-sorost.no inn på ny nasjonal plattform og med nytt design.

Publisert 31.05.2023
En mann som smiler til kameraet
Helse Sør-Øst har fått nye nettsider
En kvinne som smiler til kameraet
Gunn Kristin Sande

 

–  Vi flyttet i dag til ny plattform for nasjonal felles nettløsning. Overgangen gikk som planlagt og var vellykket, og jeg er veldig godt fornøyd med resultatet. Nettsidene fungerer og ser fine ut, sier Gunn Kristine Sande, kommunikasjonsdirektør i Helse Sør-Øst RHF.

Helse-sorost.no er en del av en felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten (FNSP), og bytter, sammen med 54 andre nettsteder, plattform for nettsidene i 2023. Det innebærer at alle som jobber med nettsider og pasientinformasjon på nett vil få ny og enklere arbeidsflate å jobbe i, med bedre funksjonalitet for å ivareta høy kvalitet og større muligheter for deling på tvers. FNSP skal slik bidra til å nå det nasjonale målet om mer helhetlig og samordnet digital kommunikasjon i helsetjenesten 

I dag bruker alle sykehus samordnet og kvalitetssikret informasjon til pasienter og deres pårørende på eget nettsted. Basen med felles pasientinformasjon inneholder 1 600 tekster med informasjon om pasientforløp, utredninger, behandlinger og oppfølging. Informasjonen gjenbrukes også i innkallingsbrev, og tekstene kvalitetssikres av en medisinsk og helsefaglig redaksjon bestående av klinikere og rådgivere i spesialisthelsetjenesten.

Til høsten skal det medisinske og helsefaglige innholdet hos sykehusene flyttes til ny løsning. Tiden fram til sykehusene lanserer vil brukes til videreutvikling, feilretting og kontinuerlige forbedringer. Innen den tid skal nettansvarlige og koordinatorer for pasientinformasjon på alle sykehus kurses slik at også de store sykehuslanseringene som kommer til høsten skal fungere som planlagt.