logo Helse Sør-Øst

Vi bygger sten på sten

Kristine Kleivi Sahlberg (41) er forskningsleder i Forskningsenheten i Vestre Viken helseforetak. Hun vier mye av sin tid til å forske på brystkreft og behandlingsrespons.

Publisert 06.02.2018

Sahlberg

Sahlberg forsker helt konkret på endringer i arvematerialet i brystkreftsvulster. Fokuset er særlig rettet mot en gruppe brystkreftpasienter som er såkalt HER2-positive, og mot mekanismer i behandlingsrespons.

- Vi bruker både pasientmateriale, cellelinjer og musemodeller i forskningen vår, sier hun.

Sahlberg forklarer at i cellelinjer og musemodeller kan man gjøre forsøk for å se på cellenes regulering og mekanismer for respons på medikamenter som er vanskelig å utføre på mennesker.

- Forskningen på pasientmateriale og cellelinjer går hånd i hånd og utfyller hverandre. Fra problemstillinger vi møter i praksis på sykehusene får vi hypoteser som vi tester i laboratoriet, utdyper hun.

Forskning på endringer i arvematerialet i kreftsvulster fra studier med mange pasienter kan si noe om hvilke endringer som er tilstede hos de forskjellige brystkreftpasientene, noe som er viktig for å klassifisere pasienter både når det gjelder diagnose og prognose.

Samler inn store mengder data

Sahlberg leder en pågående multi-senter studie på brystkreft som har samlet inn data og materiale fra 2300 brystkreftpasienter. Det er mye arbeid og logistikk med en slik innsamling hvor sykehusene og laboratoriene jobber tett sammen. Hun leder også et brystkreftnettverk som består av ti forskningsgrupper fra sju institusjoner som samarbeider for å øke kvaliteten og mengden brystkreftforskning i regionen.

- Samarbeid er veldig viktig innen kreftforskning. Kreftforskningen er svært kompleks, krever tverrfaglig kompetanse og mye ressurser. For å inkludere nok pasienter slik at den statistiske styrken blir god må vi ofte rekruttere pasienter fra flere sykehus. Heldigvis er brystkreftpasienter veldig positive til å delta i forskningsstudier, sier hun.

Sahlberg påpeker at forskningen bygges sten på sten, noe som krever at mange forskere bidrar med resultater som til sammen fører brystkreftforskningen små steg fremover.  

- Mitt største ønske er at vi i fremtiden kan forutsi hvilke pasienter som vil respondere på en gitt behandling og ha gode behandlingsalternativer til alle pasienter.

Tror du vi i fremtiden vil ha så effektive medisiner at all kreft kan kureres?

- Jeg tror det er et stykke fram til at medisinene er så effektive at de kurerer all kreft. Men jeg tror og håper at medisinene kan bli så effektive at for de pasientene som ikke blir kurert, så holdes sykdommen i sjakk slik at kreftsykdommen blir noe man kan leve med, sier hun.

Forskning er jobb og livsstil

Hverdagene er travle for Sahlberg, som er gift og har tre barn på 2 år, 4 år og 6 år. Når hun kommer hjem til familien i Asker om ettermiddagen, prioriterer hun tid med familien og å følge barna til fritidsaktiviteter. Etter at barna er vel i seng, blir det som regel noen flere timer med jobbing. 

- Det er hektisk, men morsomt, sier Sahlberg.  

Hun karakteriserer forskning både som en jobb og en livsstil.

- Forskningen er ikke noe man legger bort når man drar fra jobb, og de gode ideene kan godt komme helt andre steder enn på kontoret. For å lykkes med forskning tror jeg man må ha stort pågangsmot og synes at forskning er gøy.   

Sahlberg forklarer at hun selv drives fremover av nysgjerrighet og et ønske om å se resultater. Hun trives godt med å samarbeide med andre, noe hun mener er en forutsetning for å få til god forskning.  

- I dag jobber jeg også administrativt med forskning og innovasjon som forskningsleder. Jeg liker godt den blandingen, selv om det ofte kan være utfordrende å få tid til egen forskning, sier hun.

Sahlberg startet i Vestre Viken i 2013. Tidligere har hun jobbet mange år som kreftforsker på Radiumhospitalet (hvor hun fremdeles har en bi-stilling) og to år som postdoktor i Finland, hvor hun møtte mannen sin.

Hva liker du aller best å gjøre når du har fri fra jobben?

- Å tilbringe tid med familien er det aller viktigste for meg. Jeg liker også å gå langrenn, lese og ri. Drømmeferien nå som vi har tre små barn, er å være på hytta eller i leiligheten vår i Finland. Her får alle roet seg og vi kan gjøre hyggelige ting sammen, sier hun.


Regionalt nettverk for brystkreftforskning har en egen nettside hvor de skriver om forskningen for de som ønsker å sette seg mer inn i temaet: www.brystkreftforskning.no.