logo Helse Sør-Øst

Videre innføring av laboratoriedatasystem vedtatt

Styret i Helse Sør-Øst RHF har godkjent innføring av regional laboratorieløsning for patologi ved alle helseforetak i regionen.

Publisert 28.04.2017

​Ved at alle sykehusene bruker samme dataløsning for patologi legges det til rette for bedre informasjonsflyt i diagnostikk og oppfølging av pasienter. Dette er særlig viktig for kreftpasienter, som ofte undersøkes og behandles på flere sykehus.

Vedtaket innebærer at laboratoriedatasystemet for patologi ved Oslo universitetssykehus skiftes ut høsten 2018, og ved Akershus universitetssykehus og Sykehuset i Vestfold i første halvår 2019. I neste fase innføres laboratoriedatasystemet for patologi ved Vestre Viken, Sykehuset Sørlandet, Sykehuset Telemark og Sykehuset Innlandet.
Arbeidet skal gjøres innenfor en kostnadsramme på 239 millioner kroner.

En regional løsning

Det er i dag 10 forskjellige systemer for laboratoriedata, fordelt på 31 ulike installasjoner i bruk i regionen. De fleste av disse skal i løpet av de neste fem årene erstattes med en felles løsning, som vil omfatte alle de fire store fagområdene innen laboratoriemedisin: patologi, medisinsk biokjemi, mikrobiologi og blodbank. Innføring av felles løsning for patologi er første del av dette arbeidet.
Bakgrunnen er at det er ressurskrevende å administrere, vedlikeholde og drifte så mange ulike systemer. Samtidig skaper mange ulike systemer økte integrasjonsutfordringer og problemer for samhandling og begrenser teknologiske muligheter. Kontrakt om leveranse av ett felles laboratoriedatasystem for Helse Sør-Øst ble signert i 2012. 
Nytt laboratoriedatasystem har vært i bruk ved Sykehuset Østfold siden 2015, og fungerer i dag som en felles løsning for medisinsk biokjemi, mikrobiologi og patologi.
Samtidig med innføring av den nye dataløsningen skal det etableres standardiserte laboratoriearbeidsprosesser i regionen. Arbeidet gjennomføres som del av programmet for regional klinisk løsning (RKL), som er del av Digital fornying i Helse Sør-Øst.

Les mer om Innføring av regionalt laboratoriedatasystem – status og videre planer