logo Helse Sør-Øst

Videre planer for regional sikkerhetsavdeling

Helse Sør-Øst RHF vil nå avklare på hvilken måte en best kan arbeide videre med planene om å etablere en ny regional sikkerhetsavdeling på Ila.

Publisert 14.12.2017

Regional sikkerhetsavdeling holder i dag til i dårlige og uhensiktsmessige lokaler på Dikemark i Asker. Styret i Helse Sør-Øst RHF mener det er svært viktig å etablere nye lokaler for ny regional sikkerhetsavdeling, sammen med regionalt kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri. Den 15. juni godkjente styret konseptrapport for etablering av en ny regional sikkerhetsavdeling på Ila i Bærum kommune.

I konseptrapporten fremgår det at tomten i kommuneplanen er avsatt til offentlig virksomhet/tjenesteyting og at den ligger innenfor markagrensen. Det foreligger ingen reguleringsplan for tomteområdet. Som et ledd i å åpne reguleringssak søkte derfor Bærum kommune fylkesmannen i Oslo og Akershus om aksept for å starte regulering av området. Denne søknaden ble forelagt Klima- og miljødepartementet, som mener markaloven ikke gir åpning for en slik regulering. Det er derfor behov for å drøfte videre tiltak med Bærum kommune, Fylkesmannen i Oslo og Akershus og Klima- og miljødepartementet.

De impliserte partene peker på at det beste alternativet antagelig er å søke om å justere markagrensen, slik at anlegget, i likhet med fengselet, tas ut av marka.

- Det er viktig å få en nærmere avklaring av flere av disse forholdene, før vi kan ta stilling til videre fremdrift. Vi vil også avklare flere risikoforhold og innhente uttalelser fra brukerutvalget i regionen og ved Oslo universitetssykehus før styret i Helse Sør-Øst RHF får saken til behandling, sier administrerende direktør Cathrine M. Lofthus.